SEO – vad är det?

SEO står för Search Engine Optimization och handlar helt enkelt om att optimera sin webbsida för så bra position på sökmotorerna som möjligt. Optimera innebär att göra allt för att sidan ska få den optimala placeringen på sökmotorerna, bästa möjliga placering på sökmotorerna.

Det finns två olika sätt att synas på en sökmotor. Det ena sättet är att ranka organiskt, alltså naturligt, på sökmotorn. Det innebär att man hamnar i topposition på ett visst sökord. Detta är vad man vill uppnå med sin webbsida att få toppranking för sökordet i sin nisch. Det är kostnadsfritt och om många söker på de sökord man strävat efter så är det ovärderligt att inneha topposition på till exempel Google och det är således vad alla strävar efter med hjälp av SEO.

Det andra sättet att synas på sökmotorerna är genom annonsering, genom att köpa annonsplatser så att man får en bra placering i topp eller i marginalen för det sökord man betalat för. För att på fart på affärerna så kan det vara bra att satsa på den typen av annonsering så att man snabbt får nya besökare till sin webbsida, e-butik eller vad det kan röra sig om. Parallellt med sin annonsering online är det klokt att jobba med sin webbsida så att den rankar allt bättre online.

När man nyligen lanserat en ny webbsida eller e-butik kan det ta ganska lång tid innan den syns på sökmotorerna. Beroende på hur man jobbar med webbsidan kan det dröja månader och till och med år innan man ser några riktigt bra resultat. Det beror bland annat på vilken nisch man fokuserar på. Om det är stor konkurrens inom den nisch och de sökord som du har inriktat dig på så kan det ta längre tid eller krävas mer arbete för att hävda sig i konkurrensen.